Evenimente sportive – orientare

In cadrul proiectului O-IKT, ROHU 161, se vor derula mai multe evenimente sportive, concursuri de orientare turistică, în diferite locuri din județele Arad și Bihor, respectiv în Ungaria.

Accesul la aceste evenimente este gratuir pentru orice persoană interesată, sens în care informații suplimentare puteți găsii la adresa:

evenimente sportive inv_RO

pentru conformitate

Dorel Gureanu

președinte Condor Club Arad

Posted in Diverse | Leave a comment

Prelungire termen oferta WpT 8 – evenimente orientare

In atentia persoanelor juridice interesate,

termenul de primire a ofertelor de pret pentru servicii de organizare evenimente de orientare WpT8 , din cadrul proiectului ROHU 161 a fost prelungit pana pe data de 20 februarie 2020, ora 17.00, pastrandu-se aceleasi specificatii tehnice si financiare.

Pentru conformitate

Dorel Gureanu

presedinte Condor Club Arad

Posted in O-IKT | Leave a comment

Solicitare Ofertă preț achiziție servicii organizare evenimente orientare

Prin prezenta, în vederea implementării proiectului ROHU 161, asociația Condor Club Arad solicită primirea de Oferte de preț privind organizarea și derularea unor evenimente de orientare, în cadrul acțiunii WpT8.

Detalii referitoare la obiective, cerințe, preț și termene se găsesc accesând link-ul următor

Cerere oferta sericii organizare wpt 8

Pentru conformitate

Dorel Gureanu

Posted in Diverse | Leave a comment

Solicitare oferta servicii organizare webinarii

Asociația Clubul de turism Condor Club Arad, CUI: 9478271, reprezentat prin Dorel Gureanu în calitate de președinte, partener în cadrul proiectului RO-HU 161, O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret) lansează procedura de achiziție pentru activitatea WP T4 –  Aplicații Online care sprijină munca în echipă – Prezentări webinar

Obiectul contractului

Traducerea curriculumului webinarului din limba maghiară în limba Română (4 module), recrutarea participanților și organizarea webinariilor în cele 5 locuri stabilite pentru România.

Acest lucru presupune:

 • traducerea celor 4 module care fac obiectul prezentărilor tip webinar, în limba română
 • contactarea localnicilor interesați de tematicile webinarului în cele 5 locuri: Căsoaia, Moneasa, Băile Felix, Sânnicolau de Munte, Vârtop.
 • definitivarea, anunțarea și popularizarea datei și locului unde se vor desfășura evenimentele precum și accesibilitatea prezentării pe internet.
 • organizarea efectivă a proiecțiilor (asigurarea spațiului, echipamentelor necesare, conectare la internet etc.)
 • sprijinirea participării la webinar a localnicilor vizați, interesați din din ariile apropiate locurilor desemnate.

Cerințe: prestatorul trebuie să demonstreze că domeniul de activitate al firmei/asociației este de a organiza competiții/evenimente de timp liber (se solicită copie după Certificatul de înregistrare a firmei sau statut). De asemenea, numărul de ore prestate să fie minim 108 ore.

Prețul contractului: echivalentul 1547 EUR lei (inclusiv TVA), exprimat în lei.

Termenul de primire a ofertelor: 15.01.2020

Termenul de realizare a serviciilor necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a acestei activități: 28.02.2020

Ofertele se primesc fie pe adresa de e-mail a asociației: condorclub@yahoo.com, fie la adresa de corespondență a asociației: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș nr. 15, ap. 2, cod poștal 310510. Ofertele primite după 15.01.2020 (respectiv data poștei/curierului) nu sunt luate în considerare. Ofertele neconforme cu cerințele stipulate nu sunt luate în considerare.

Președinte asociație

Gureanu Dorel

Posted in O-IKT | Leave a comment

Cerere ofertă servicii cartografiere/Request for mapping services offer

Asociația Clubul de turism Condor Club Arad, CUI: 9478271, reprezentat prin Dorel Gureanu în calitate de președinte, partener în cadrul proiectului RO-HU 161, O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret) lansează procedura de achiziție pentru activitatea WP T7 – Corecția hărților sub îndrumarea mentorilor.

Obiectul contractului

Cartarea (ridicarea, corectarea, reambularea și actualizarea) a 5 (cinci) areale, cu o suprafață de 4 km2 fiecare, conform prevederilor din Regulamentul Federației Internaționale de Orientare (IOF) referitor la conținutul hărților de orientare. Pentru fiecare areal, o suprafață de 1 km2 este realizată de către un tânăr (participant la curs) sub supravegherea mentorului. La finele procesului de cartografiere, se va tipării fiecare hartă în 1000 exemplare, format A4, policromie.

Cele 5 areale unde se derulează procesul de corecție a hărților sunt:

 • Căsoaia, jud. Arad
 • Moneasa, jud. Arad
 • Băile Felix, jud. Bihor
 • Sânnicolau de Munte, jud. Bihor
 • Vârtop, jud. Bihor

Cerințe: prestatorul trebuie să demonstreze că domeniul de activitate al firmei este în categoria serviciilor topografice și/sau cadastrale (se solicită copie după Certificatul de înregistrare a firmei). De asemenea, numărul de ore prestate să fie minim 650 ore.

Prețul contractului: 50100 lei (inclusiv TVA)

Termenul de primire a ofertelor: 25.10.2019

Termenul de realizare a procesului de cartografiere și tipărire hărți: 28.02.2020

Ofertele se primesc fie pe adresa de e-mail a asociației: condorclub@yahoo.com, fie la adresa de corespondență a asociației: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș nr. 15, ap. 2, cod poștal 310510. Ofertele primite după 25.10.2019 (respectiv data poștei/curierului) nu sunt luate în considerare. Ofertele neconforme cu cerințele stipulate nu sunt luate în considerare.

Președinte asociație

Gureanu Dorel

 

Request for mapping services offer

Condor Club Arad Tourism Club Association, CUI: 9478271, represented by Dorel Gureanu as president, partner in the RO-HU 161 project, O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth) launches the procurement procedure for WP T7 activity – Correction of maps under the guidance of mentors.

Subject of the contract

Mapping (lifting, correcting, repackaging and updating) of 5 (five) areas, with an area of ​​4 km2 each, according to the provisions of the Regulation of the International Guidance Federation (IOF) regarding the content of the orientation maps. For each area, an area of ​​1 km2 is realized by a young man (participant in the course) under the supervision of the mentor. At the end of the mapping process, each map will be printed in 1000 copies, A4 format, polychrome.

The 5 areas where the map correction process is carried out are:

 • Căsoaia, Arad County
 • Moneasa, Arad County
 • Băile Felix, Bihor County
 • Sânnicolau de Munte, Bihor County
 • Vârtop, Bihor County

Requirements: the provider must demonstrate that the field of activity of the company is in the category of topographic and / or cadastral services (a copy is required after the Company Registration Certificate). Also, the number of hours worked should be at least 650 hours.

Contract price: 50100 lei (including VAT)

Deadline for receipt of tenders: 25.10.2019

Deadline for the mapping and mapping process: 28.02.2020

The offers are received either on the e-mail address of the association: condorclub@yahoo.com, or on the correspondence address of the association: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș no. 15, ap. 2, postal code 310510. Offers received after 25.10.2019 (respectively date of mail / courier) are not taken into account. Offers that do not comply with the stipulated requirements are not taken into account.

President of the association

Gureanu Dorel

Posted in O-IKT | Leave a comment

Inscrieri Cupa Zarandului

Ahoe,

se anunță o participare frumoasă, sens în care amintim înscrierile făcute până acum:

inscrieri20

Vă așteptăm cu drag

Posted in Diverse | Leave a comment

Cupa Zarandului 2019

Ahoe,

cunoscutul concurs de orientare Cupa Zarandului se va derula la finele lunii septembrie la Casoaia, in Munții Zarandului.

Informații suplimentare gasiți in Buletinul de concurs, prin următorul link:

Buletin 2 Zarand ed 73

Vă așteptăm cu drag.

Posted in Diverse | Leave a comment

Informare atribuire contract achizitii

In vederea implementării proiectului O-IKT (Sport – Health – Tourism – Youth), ROHU 161, sunt prevăzute mai multe activități, printre care și achiziția de bunuri și servicii.

In acest sens, pentru perioada a II – a aproiectului s-a derulat un proces de achiziție a unor echipamente specifice organizării și derulării evenimentelor de orientare.

Câștigătorul acestui contract este SC Microinformatica SRL din Cluj Napoca.

Mai multe detalii se regăsesc în documentul următor:

Pentru conformitate

Dorel Gureanu

președinte Condor Club Arad

Posted in Diverse | Leave a comment

Aniversare 35 ani Condor Club Arad si Cupa Prieteniei

Aniversarea a 35 de ani, la care cu mare drag invităm pe totți cei care iubesc muntele și care sunt prietenie ai asociației Condor Club Arad, se va derula la Căsoaia, în perioada 28 – 30 iunie 2019, Munții Zarandului.

De asemenea, coroborat cu acest frumos eveniment se va derula și concursul de drumeție montană Cupa Prieteniei.

Informații suplimentare

Invitatie Cupa Prieteniei 2019

Cu drag

Dorel Gureanu

Posted in Diverse | Leave a comment

Anunț achiziție publică

Asociația Clubul de Tursim Condor Club Arad anunță intenția de a achiziționa echipamente specifice orientării în vederea implementării proiectului ROHU 161. Echipamentele vizate sunt: Sportident Starter Set; programul de calculator Kramer; SD Card.

În acest sens invităm agenții economici interesați să trimită oferta la adresa e-mail menționată în prezentul anunț.

Data anunțului: 23.05.2019

Data limită pentru depunere ofertelor: 27.05.2019

Beneficiar: Asociația Clubul de Tursim Condor Club Arad

Nr. proiect: ROHU161

Persoana de contact: Dorel Gureanu, strada Constanța Hodoș nr. 15, ap. 2, Arad, jud. Arad, România; condorclub@yahoo.com; +40 742 071862

Specificații tehnice:

 1. Setul Sport Ident Starter este compus din următoarele piese: stație de control – 24 buc, stație master – 1 buc, suport stație control – 25 buc, stație citire USB – 1 buc, SI Card Service/Off + clear backup + ferita – 1 buc, geantă de transport – 1 buc

2. Programul Kramer Standard Large, up to 500 competitors + multiday option update OE 2010 (M) – 1 buc

3. SD Card pentru arhivare rezultate, cu memorie egală sau mai mare de 128 Gb

Suma estimată este de 13700 lei (fără TVA)

Pentru conformitate

Dorel Gureanu, președinte asociație

Posted in Diverse | Leave a comment