Solicitare Ofertă preț achiziție servicii organizare evenimente orientare

Prin prezenta, în vederea implementării proiectului ROHU 161, asociația Condor Club Arad solicită primirea de Oferte de preț privind organizarea și derularea unor evenimente de orientare, în cadrul acțiunii WpT8.

Detalii referitoare la obiective, cerințe, preț și termene se găsesc accesând link-ul următor

Cerere oferta sericii organizare wpt 8

Pentru conformitate

Dorel Gureanu

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *