Cerere ofertă servicii Organizare activitate AC 3

Prin prezenta publicăm Cererea de oferte de servicii pentru organizarea activității AC 3, Conferința Finală, prevăzută în implementarea proiectului O-IKT, Ro-HU 161.

Informațiile necesare pot fi accesate prin următorul link:

Cerere oferta servicii organizare AC 3

Pentru conformitate

Dorel Gureanu

președinte asociația

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *