Cerere ofertă servicii cartografiere/Request for mapping services offer

Asociația Clubul de turism Condor Club Arad, CUI: 9478271, reprezentat prin Dorel Gureanu în calitate de președinte, partener în cadrul proiectului RO-HU 161, O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret) lansează procedura de achiziție pentru activitatea WP T7 – Corecția hărților sub îndrumarea mentorilor.

Obiectul contractului

Cartarea (ridicarea, corectarea, reambularea și actualizarea) a 5 (cinci) areale, cu o suprafață de 4 km2 fiecare, conform prevederilor din Regulamentul Federației Internaționale de Orientare (IOF) referitor la conținutul hărților de orientare. Pentru fiecare areal, o suprafață de 1 km2 este realizată de către un tânăr (participant la curs) sub supravegherea mentorului. La finele procesului de cartografiere, se va tipării fiecare hartă în 1000 exemplare, format A4, policromie.

Cele 5 areale unde se derulează procesul de corecție a hărților sunt:

 • Căsoaia, jud. Arad
 • Moneasa, jud. Arad
 • Băile Felix, jud. Bihor
 • Sânnicolau de Munte, jud. Bihor
 • Vârtop, jud. Bihor

Cerințe: prestatorul trebuie să demonstreze că domeniul de activitate al firmei este în categoria serviciilor topografice și/sau cadastrale (se solicită copie după Certificatul de înregistrare a firmei). De asemenea, numărul de ore prestate să fie minim 650 ore.

Prețul contractului: 50100 lei (inclusiv TVA)

Termenul de primire a ofertelor: 25.10.2019

Termenul de realizare a procesului de cartografiere și tipărire hărți: 28.02.2020

Ofertele se primesc fie pe adresa de e-mail a asociației: condorclub@yahoo.com, fie la adresa de corespondență a asociației: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș nr. 15, ap. 2, cod poștal 310510. Ofertele primite după 25.10.2019 (respectiv data poștei/curierului) nu sunt luate în considerare. Ofertele neconforme cu cerințele stipulate nu sunt luate în considerare.

Președinte asociație

Gureanu Dorel

 

Request for mapping services offer

Condor Club Arad Tourism Club Association, CUI: 9478271, represented by Dorel Gureanu as president, partner in the RO-HU 161 project, O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth) launches the procurement procedure for WP T7 activity – Correction of maps under the guidance of mentors.

Subject of the contract

Mapping (lifting, correcting, repackaging and updating) of 5 (five) areas, with an area of ​​4 km2 each, according to the provisions of the Regulation of the International Guidance Federation (IOF) regarding the content of the orientation maps. For each area, an area of ​​1 km2 is realized by a young man (participant in the course) under the supervision of the mentor. At the end of the mapping process, each map will be printed in 1000 copies, A4 format, polychrome.

The 5 areas where the map correction process is carried out are:

 • Căsoaia, Arad County
 • Moneasa, Arad County
 • Băile Felix, Bihor County
 • Sânnicolau de Munte, Bihor County
 • Vârtop, Bihor County

Requirements: the provider must demonstrate that the field of activity of the company is in the category of topographic and / or cadastral services (a copy is required after the Company Registration Certificate). Also, the number of hours worked should be at least 650 hours.

Contract price: 50100 lei (including VAT)

Deadline for receipt of tenders: 25.10.2019

Deadline for the mapping and mapping process: 28.02.2020

The offers are received either on the e-mail address of the association: condorclub@yahoo.com, or on the correspondence address of the association: Gureanu Dorel, Arad, str. Constanța Hodoș no. 15, ap. 2, postal code 310510. Offers received after 25.10.2019 (respectively date of mail / courier) are not taken into account. Offers that do not comply with the stipulated requirements are not taken into account.

President of the association

Gureanu Dorel

Posted in O-IKT | Leave a comment

Inscrieri Cupa Zarandului

Ahoe,

se anunță o participare frumoasă, sens în care amintim înscrierile făcute până acum:

inscrieri20

Vă așteptăm cu drag

Posted in Diverse | Leave a comment

Cupa Zarandului 2019

Ahoe,

cunoscutul concurs de orientare Cupa Zarandului se va derula la finele lunii septembrie la Casoaia, in Munții Zarandului.

Informații suplimentare gasiți in Buletinul de concurs, prin următorul link:

Buletin 2 Zarand ed 73

Vă așteptăm cu drag.

Posted in Diverse | Leave a comment

Informare atribuire contract achizitii

In vederea implementării proiectului O-IKT (Sport – Health – Tourism – Youth), ROHU 161, sunt prevăzute mai multe activități, printre care și achiziția de bunuri și servicii.

In acest sens, pentru perioada a II – a aproiectului s-a derulat un proces de achiziție a unor echipamente specifice organizării și derulării evenimentelor de orientare.

Câștigătorul acestui contract este SC Microinformatica SRL din Cluj Napoca.

Mai multe detalii se regăsesc în documentul următor:

Pentru conformitate

Dorel Gureanu

președinte Condor Club Arad

Posted in Diverse | Leave a comment

Aniversare 35 ani Condor Club Arad si Cupa Prieteniei

Aniversarea a 35 de ani, la care cu mare drag invităm pe totți cei care iubesc muntele și care sunt prietenie ai asociației Condor Club Arad, se va derula la Căsoaia, în perioada 28 – 30 iunie 2019, Munții Zarandului.

De asemenea, coroborat cu acest frumos eveniment se va derula și concursul de drumeție montană Cupa Prieteniei.

Informații suplimentare

Invitatie Cupa Prieteniei 2019

Cu drag

Dorel Gureanu

Posted in Diverse | Leave a comment

Anunț achiziție publică

Asociația Clubul de Tursim Condor Club Arad anunță intenția de a achiziționa echipamente specifice orientării în vederea implementării proiectului ROHU 161. Echipamentele vizate sunt: Sportident Starter Set; programul de calculator Kramer; SD Card.

În acest sens invităm agenții economici interesați să trimită oferta la adresa e-mail menționată în prezentul anunț.

Data anunțului: 23.05.2019

Data limită pentru depunere ofertelor: 27.05.2019

Beneficiar: Asociația Clubul de Tursim Condor Club Arad

Nr. proiect: ROHU161

Persoana de contact: Dorel Gureanu, strada Constanța Hodoș nr. 15, ap. 2, Arad, jud. Arad, România; condorclub@yahoo.com; +40 742 071862

Specificații tehnice:

 1. Setul Sport Ident Starter este compus din următoarele piese: stație de control – 24 buc, stație master – 1 buc, suport stație control – 25 buc, stație citire USB – 1 buc, SI Card Service/Off + clear backup + ferita – 1 buc, geantă de transport – 1 buc

2. Programul Kramer Standard Large, up to 500 competitors + multiday option update OE 2010 (M) – 1 buc

3. SD Card pentru arhivare rezultate, cu memorie egală sau mai mare de 128 Gb

Suma estimată este de 13700 lei (fără TVA)

Pentru conformitate

Dorel Gureanu, președinte asociație

Posted in Diverse | Leave a comment

Lira Art Montana

La finele lunii noiembrie, mai precis in perioada 23 – 25, cu drag va invitam la cea de a X – a ediție a Festivalului cultural artistic, cu tematică montana, Lira Art Montana.

Această ediție este organizată la Căsoaia, în perimetrul Taberei pentru Tineret, în Munții Zarandului. Este o premieră pentru acest concurs și avem certitudinea că doar cu ajutorul vostru putem trece peste micile inconveniente care se pot ivi.

Putem să rezervăm locuri pentru cazare pentru cei care confirmă până în data de 15 noiembrie 2018.

Detalii gasiti la următorul link

Invitatie Lira ArtMontana 2018

Cu drag vă așteptăm

Dorel Gureanu (Bura)

 

Posted in Diverse | Leave a comment

Cupa Zarandului

Ahoe,

dacă este octombrie este Cupa Zarandului.

în perioada 6-7 octombrie 2018, la Căsoaia (Munții Zarandului) se va derula cea de a LXXII ediție a concursului de orientare Cupa Zarandului.

Buletinul nr. 1 al concursului poate fi accesat prin link-ul următor:

Invitatie Zarand ed 72

Vă așteptăm cu drag la acest frumos concurs de orientare.

Pentru conformitate

Dorel Gureanu, președinte Condor Club Arad

Posted in Cupa Zarandului, Orientare Sportiva | Leave a comment

Tabără de inițiere în drumeția montană

În perioada 30 iulie – 3 august, la Căsoaia, s-a derulat o primă activitate din cadrul proiectului ”Alternative”, finanțat de DJST Arad.

În documentul atașat sunt informații suplimentare și fotografii.

Pentru conformitate

Dorel Gureanu

Raport tabara Casoaia 2018

Posted in Diverse | Leave a comment

ALTERNATIVE – un nou proiect aflat în derulare

Asociația Condor Club Arad a câștigat un nou proiect cu finanțare nerambursabilă în acest an, cu o valoare de 11425 lei, dedicat tinerilor arădeni. Finanțat de Direcția pentru Sport și Tineret a Județului Arad, proiectul are ca scop de a oferii alternative în valorificarea timpului liber prin participarea tinerilor la diferite activități outdoor.

Principalele activități sunt:

– organizarea și derularea unei tabere de 5 zile la Centrul de Agrement pentru Tineret Căsoaia (Munții Zarandului), în perioada 30 iulie – 3 august. În această tabără se vor desfășura următoarele module: echipamentul montan; drumeția montană; orientare turistică; escaladă la panou artificial; parcurgere traseu gen Aventura; aplicarea măsurilor de prim ajutor în caz de accident

– organizarea și derularea unei excursii de 4 zile în Munții Retezat, în prima săptămână din luna septembrie, cazarea fiind la Cabana Gențiana

– organizarea și derularea unui concurs de escaladă în sala ”One Move” din Arad, în perioada octombrie – noiembrie, concurs între elevii din cinci școli arădene

Informații suplimentare pot fi primite prin adresarea întrebărilor la condorclub@yahoo.com

36262162_1826854584004642_6175869208769855488_o

Pentru conformitate

Dorel Gureanu, președinte asociație

Posted in Diverse | Leave a comment