Pro Orientare

”Pro Orientare” este proiectul pe care îl derulăm în acest an, cu finanțare din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, proiect câștigat prin direcția Tineret, recreere, învățământ.

Scopul proiectului constă în însuşirea unor modele de viaţă sănătoasă (prin practicarea unor activităDSC_0192ţi recreative şi stimulatoare în natură) şi promovarea acestora în rândul tinerilor arădeni, cu predilecția orientarea turistică datorită faptului că în acest an se va sărbătorii 70 de Orientare în România. Reamintim faptul că primul concurs de acest gen s-a derulat în Arad, fiind organizat de Davidhazy Kalman (în 1947).

Obiectivele proiectului sunt două, și anume:

O.1. Realizarea unui suport palpabil şi viabil pentru petrecerea timpului liber în natură prin practicarea şi promovarea orientării turistice în rândul tinerilor arădeni, în 5 luni.

O.2. Creşterea cu 75% a numărului de tineri participanţi la acţiunile de orientare turistică în 4 luni

Proiectul ”Pro Orientare” se va derula pe parcursul a 7 luni, cuprinzând atât activități teoretice, cât și activități practice, dedicate elevilor din învățământul liceal arădean, cu scopul de a valoriza timpul liber și de a diminua riscul la care sunt expuși liceeni (consum de tutun, alcool, droguri etc).

Într-o primă fază este necesar derularea unor module teoretice de inițiere în orientarea sportivă. Aceste module se vor derula în cadrul Palatului Copiilor Arad și au rolul de a familiariza elevii cu noțiuni referitoare la: harta de rientare, semnificația simbolurilor și utilizarea hărții deorientare; echipamentul necesar practicării orientării turistice; busola, componente șimod de utilizare; dozarea efortului fizic și psihic.

Aceste module sunt urmate de o serie de aplicații practice, diferite dar complementare, tocmai în ideea de a forma deprinderile necesare orientării. Pentru derularea fără incidente este necesară reechiparea poligonului de orientare din Pădurea Ceala (revopsirea copacilor post; recartarea hărții de orientare; realizarea unei hărți tip panou reactualizată). Din rândul acestor activități amintim: parcurgerea unui traseu de dificultate mică și medie în Pădurea Ceala; parcurgerea unui traseu de dificultate medie în municipiul Arad; parcurgerea poligonului de orientare din Pădurea Ceala; dezvoltarea echilibrului prin depășirea unor obstacole artificiale în sala de cățărare ”One Move”.

Pe parcursul proiectului se va redacta și Ghidul de inițiere în orientarea turistică, care surprinde principalele aspecte ale acestui mod de valorizare a timpului liber. El este tipărit și distribuit tuturor unităților de învățământ din municipiul Arad, pentru a fi folosit în activitățile extracurriculare.

Prin implementarea proiectului Pro Orientare apar următoarele rezultate:

  • Un poligon de orientare turistică în Pădurea Ceala
  • Ghid de inițiere în orientarea turistică, 500 exemplare
  • Hartă actualizată pentru orientare turistică în Pădurea Ceala, 500 exemplare
  • Hartă tip panou în Pădurea Ceala

Pentru conformitate

Dorel Gureanu, președinte asociație

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *