Ecoturism montan

     Potenţialul turistic al judeţului Arad este unul de mare valoare, rezultat din îmbinarea armonioasă dintre variatele component de mediu. Pe acest fond natural se suprapune un potenţial turistic antropic, rezultat al timpurilor istorice, reliefate prin numeroase obiective, activităţi şi obiceiuri specifice. Acest potenţial nu este valorificat însă la adevărata lui valoare, datorită lipsei unei viziuni de ansamblu care să ducă la o dezvoltare durabilă a turismului arădean. Ca atare, infrastructura ecoturistică (cea pentru turismul sportiv şi de recreere activă) este slab reprezentată sau degradată ceea ce face ca în judeţul Arad să predomine un turism de transit.

    Scopul proiectului este de a genera oportunităţi pentru dezvoltarea comunităţilor din vestul Munţilor Zarand. Aceste oportunităţi permit dezvoltarea activităţilor turistice, care pot fi implementate de locuitori din cele 6 teritorii administrative: Târnova, Şiria, Covăsâţ, Ghioroc, Păuliş şi Lipova.

In acest sens sunt două obiective principale:

  • Realizarea unui document strategic util dezvoltării turistice a comunităţilor din zona montană arădeană în 7 luni
  • Realizarea unei infrastructuri ecoturistice în vestul Munţilor Zarand în 8 luni

     Proiectul “Ecoturism montan” cuprinde două activităţi principale: A1 – crearea unei strategii de dezvoltare a turismului montan arădean, care să devină document al administraţiei publice judeţene, document care să fie implementat la nivel teritorial; A2 – amenajarea infrastructurii ecoturistice pentru dezvoltarea drumeţiei şi a cicloturismului în partea de vest a Munţilor Zarand.

     A1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului montan arădean presupune formarea unei echipe de lucru în a cărei componenţă sunt reprezentanţii diferitelor instituţii şi asociaţii care acţionează în spaţiul montan arădean: administraţii publice locale, Centrul Cultural Judeţean Arad, Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, asociaţii ale turiştilor, cicloturiştilor, vânătorilor şi pescarilor, motocicliştilor etc. Acest grup de lucru va identifica şi contura elementul de interes comun, care să permită fiecăruia să se dezvolte, dar fără a afecta activitatea celorlalţi. Astfel, sunt înlăturate animozităţile dintre grupuri ceea ce permite o conlucrare, respect şi toleranţă, principii şi valori ce permit dezvoltarea turismului. Documentul este distribuit în toate comunele montane arădene.

     A2. Prin amenajarea infrastructurii ecoturistice înţelegem remarcarea celor 16 trasee turistice existente în vestul Munţilor Zarand (cu o lungime totală de cca 190 km), amplasarea panourilor informative şi indicatoare, amenajarea locurilor de popas şi a izvoarelor, dezvoltarea site-ului Serviciului Salvamont Arad, tipărirea unor hărţi turistice, respectiv derularea unui curs de prim ajutor pentru 25 de promotori ai turismului montan. De asemenea, împreună cu reprezentanţii celor 6 teritorii administrative din vestul Munţilor Zarand, se va realiza o strategie de dezvoltare turistică.

     Infrastructura ecoturistică realizată devine un exemplu de bună practică şi pentru alte comunităţi din spaţiul montan arădean, asociaţia noastră oferind consultanţă şi altor comunităţi care solicit sprijin.

     Acest proiect este finantat de OMV – PETROM cu suma de 5000 euro (echivalent lei) si se derulrează în parteneriat cu Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Arad. Proiectul se derulează în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *